Home >

Opgaven met superschaakstukken

De opgaven op deze website zijn gerubriceerd in de hieronder vermelde hoofdgroepen. Bij de meeste opgaven zijn de oplossingen gegeven.

Deze opgaven zijn bedoeld om te oefenen met een of enkele superschaakstuk(ken): leuk, instructief en nuttig om uw vaardigheden te vergroten. Het aantal superschaakstukken in elke opgave is niet groot zodat elke schaker de stelling gemakkelijk kan overzien en beoordelen. Bovendien kunt u de opgaven daardoor gemakkelijker oplossen, ook zonder in het bezit te zijn van superschaakstukken.

In de opgaven komen ook gewone schaakstukken voor; hiervoor gelden de bekende, gewone schaakregels. In het algemeen speelt de promotie van een pion slechts in enkele gevallen een rol. Waar promotie voorkomt, is een Toren beschikbaar als promotiestuk, tenzij anders is aangegeven bij de betreffende opgave.

De loop van de superschaakstukken wordt aan het begin van een hoofdgroep of subgroep uitgelegd. In De loop van enkele stukken wordt de loop geïllustreerd met een diagram.

Alle figurines (symbolen) voor de superschaakstukken, evenals de nieuwe figurines voor de gewone schaakstukken, zijn geconstrueerd door superschaak-webmaster Marion van den Bol, naar het ontwerp door superschaak-initiator Henk van Haeringen.
De diagrammen in de eerste drie hoofdgroepen opgaven zijn vervaardigd door Wim Vriend. Hierbij zijn vanaf eind 2006 de - mooiere - nieuwe figurines voor de gewone schaakstukken gebruikt. Zie bijvoorbeeld de opgaven met de Ambassadeur, de Keizer en de Minister.

De opgaven van de eerste hoofdgroep zijn (en worden) in de loop van 2006 en 2007 gecomponeerd. De opgaven van de derde hoofdgroep zijn al in 2004 gecomponeerd, maar de finishing touch heeft even op zich laten wachten. Al deze opgaven zijn geanalyseerd met de onmisbare hulp van Wim Vriend. Daarbij is geen computerprogramma gebruikt, zodat naar verwachting niet alle oplossingen perfect zijn. De verantwoordelijkheid voor alle fouten en omissies berust bij de eindredacteur, Henk van Haeringen.

Terug naar boven

Superschaak, schaak zonder openingstheorie
Copyright © 2006-2007 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl