Home > Opgaven >

Groep III: Opgaven met de stukken van Exchess set 1: Groepen A - D

De stellingen zijn samengesteld uit schaakstukken en de superschaakstukken van Exchess set 1, dat wil zeggen:

Wanneer de Heraut een veld van de laatste rij bezet (het verst verwijderd van de zettende speler) mag hij (ook) één veld recht opzij gaan op die laatste rij; dat is de kleurwisselzet.

De Veteraan heeft alleen de loop van Koning of Paard; hij kan niet schaak of mat staan.

De renpion gaat 1 of 2 veld(en) diagonaal naar voren als hij slaat. Als hij niet slaat gaat de renpion 1 of 2 veld(en) recht naar voren. De renpion mag niet springen.

De t-pion gaat één veld recht opzij als hij slaat. Als hij niet slaat, gaat de t-pion 1 of 2 veld(en) recht naar voren waarbij hij mag springen.

De gewone pion (p), de renpion (r) en de t-pion (t) worden pionstukken genoemd. Elk pionstuk promoveert op de laatste rij net zo als de gewone pion, tot een beschikbaar promotiestuk. Waar promotie een rol speelt in de opgaven hierna, is steeds een Toren of een Dame beschikbaar. De Dame is alleen beschikbaar indien zij niet op het bord staat.

De opgaven zijn gerubriceerd naar moeilijkheidsgraad in vier groepen: A (eenvoudig), B, C en D.

De opgaven van deze hoofdgroep zijn ten dele in voorbereiding. Voorzover een link is aangegeven, kunt u kiezen uit opgaven van de subgroepen:

  1. groep A
  2. B
  3. C
  4. D

Terug naar boven

Superschaak, schaak zonder openingstheorie
Copyright © 2004-2007 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl