Superschaak bij NK Fischer Random Chess

Superschaak werd onder de aandacht gebracht door de coördinator, achtereenvolgens bij het Veteranentoernooi in Leiden (Denksportcentrum), bij de KNSB Bekerfinale in Oegstgeest ("De Roode Leeuw") en bij het 2e Open NK Fischer Random Chess (FRC)/Chess960 in Amsterdam, alle op zaterdag 28 mei 2005.

Het NK FRC werd evenals vorig jaar georganiseerd door de schaakvereniging Fischer Z in "De Bekeerde Suster", Kloveniersburgwal 6-8. Winnaar werd GM Erik van den Doel, tweede werd GM Yasser Seirawan, elk met 6,5 punten.

Zoals bekend zijn er in FRC 960 verschillende beginstellingen zodat openingstheorie in de praktijk geen rol meer speelt. Superschaak heeft hetzelfde voordeel, dus FRC-spelers hoeven slechts één volgende stap te doen om enthousiaste superschaakspelers te worden.

Hans Bodlaender heeft de volgende elegante berekening van het aantal 960 gegeven. Elk van beide Lopers kan op 4 velden staan (factor 4 x 4 = 16), daarna kan de Dame op 6 velden staan (factor 6), daarna kunnen de twee Paarden op 5 velden staan (dit kan op 10 verschillende manieren), zodat er 16 x 6 x 10 = 960 verschillende beginstellingen zijn. De overgebleven Toren, Koning en Toren kunnen slechts in deze unieke volgorde worden opgesteld.
Voor meer informatie over FRC zie bijvoorbeeld "Die Geburtsstunde des Chess960 (Fischer Random Chess)" en "Rules of Chess960", beide door Eric van Reem, en Fischer Random Chess door David Wheeler.


KNSB Bekerfinale in Oegstgeest
2e Open NK Fischer Random Chess