Home > Laatste nieuws >

3e "Freestyle" superschaaktoernooi in de kerk, 2 februari 2013

Zie de fotopagina. (Foto's Henk van Haeringen)

Fred Kok organiseerde het derde "freestyle"-superschaaktoernooi op zaterdag 2 februari 2013, weer in de gemeentekamer van de kerk van de heilige Fredericus en Odulphus, Cronesteynkade 2 in Leiden.
Zie ook enkele sfeerfoto's van de twee heiligen en de prachtige ligging van de kerk.

Freestyle-2013-02-711.jpg
Freestyle-2013-02-712.jpg
Freestyle-2013-02-716.jpg

 

Freestyle-2013-02-725.jpg
Freestyle-2013-02-726.jpg

 

Net als bij de vorige "freestyle"-superschaaktoernooien verliep het toernooi in een zeer geanimeerde sfeer. Begonnen werd om half een met een door Fred Kok verzorgde lichte lunch, een mooie gelegenheid om bij te praten en alvast de vele superschaakstukken weer door te nemen.

Vooral door enkele lastig te spelen stukken was er veel discussie tijdens de partijen, waaraan gelukkig niemand zich stoorde. Zoals gebruikelijk zorgden de Joker, de Magiër en de Engel regelmatig voor kleine en begrijpelijke vergissingen. Meer opvallend en onverwacht waren de vergissingen met de loop van de Baron. Deze mag niet als de Koning 1 veld, maar alleen 2 velden ver, gaan of slaan. Toch was bij sommige spelers de neiging sterk om de Baron een koningszet te laten doen, waardoor hij zo sterk zou worden als een Generaal, een wel zeer sterk stuk.
Een grappige stelling staat op onderstaande foto: de witte Magiër kan geen enkele zet doen, maar hij staat daar sterk want hij heeft een massa zwarte stukken om zich heen staan, en die bevriest hij allemaal!

Freestyle-2013-02-744.jpg

Grappige stelling:
witte Magiër temidden van een massa zwarte
stukken, die hij allemaal bevriest!

 

Superschaakbedenker en -coördinator Henk van Haeringen was - ondanks zijn medisch gezien enigszins zorgelijke situatie - toch aanwezig om te genieten van de vele boeiende ontwikkelingen op de borden, en om waar nodig adviezen te geven (niet tijdens de partijen) en de regels uit te leggen (soms tijdens de partijen).

In verband met een mogelijke opvolging in de toekomst waren zijn neven Guido en Reinout van Haeringen uitgenodigd om Superschaak in de praktijk van nabij te bestuderen. Guido was verhinderd doordat hij net was begonnen aan een nieuwe baan, maar Reinout was aanwezig en volgde de eerste twee ronden met grote belangstelling. Wegens gebrek aan schaakervaring durfde hij het nog niet aan om mee te spelen, maar hij vond het zeker een interessante en leerzame ervaring.
Er komen nog genoeg mogelijkheden om deel te nemen aan de te verwachten superschaaktoernooien die Fred Kok in de nabije toekomst wil organiseren.

Voorlopige evaluatie van de gebruikte superschaakstukken

Alle gebruikte superschaakstukken bleken weer een waardevolle bijdrage te leveren in de partijen. Ondanks de vele soorten 'niet-schaakzetten' bleef het karakter van schaak in de kern behouden. En minstens even belangrijk: Iedereen was weer zeer tevreden over het spel in deze vorm.

Net als in de vorige "freestyle"-superschaaktoernooien zorgden de Joker, de Engel en de Magiër, vooral indien gecombineerd, regelmatig voor illegale zetten. Hetzelfde kan worden gezegd van de Femme Fatale. Op zichzelf vormde dat geen ernstige problemen omdat daarmee soepel werd omgegaan. Toch verdient het aanbeveling om - in het bijzonder - van deze vier speciale superschaakstukken slechts 1 exemplaar (wit en zwart) te laten meespelen per partij. Bijvoorbeeld, als er twee Magiërs en ook nog twee Jokers op het bord staan, blijkt het voor menige speler te onoverzichtelijk te worden. De vraag is dan of het doel - een extra interessant spel - niet voorbijgeschoten wordt.
Het lijkt daarentegen wel goed mogelijk om in het voorspel zelfs de helft van de gewone pionnen te vervangen door vier t-pionnen of door twee t-pionnen plus twee renpionnen. Zo'n stelling is nog overzichtelijk en uitstekend speelbaar, zelfs als ook nog vier (of eventueel zelfs zes) schaakstukken op de achterste rij worden vervangen door superschaakstukken.

De renpionnen voldeden volledig aan de verwachtingen: leuk om te spelen, met grappige en sterke mogelijkheden. Toch zijn deze (nog?) iets te gecompliceerd voor het aanstaande NK (denk ik). Het plan blijft dus, zoals eerder vermeld, om in het komende NK Superschaak alleen twee t-pionnen toe te voegen aan de bekende vier NK-stukken.

Organisator en wedstrijdleider Fred Kok (fredkok1963@gmail.com) kan weer terugzien op een zeer interessant en geslaagd toernooi. Het plan is: continuering op 13 april in Zaandam, zie hierna. Dan zal op 10x10-borden worden gespeeld, voorwaar een spectaculaire gebeurtenis. Ook is het mogelijk om op een 8x10-bord of een 10x8-bord te spelen. In het spelregelboekje zijn deze mogelijkheden opgenomen, maar in een toernooi is tot nu toe slechts op 8x8-borden gespeeld. Interessant te vermelden: Op een bord met 10 lijnen is een rokade van de tweede soort mogelijk.

Met het oog op dit aanstaande toernooi zijn op de fotopagina ook enkele foto's opgenomen van een fraai vormgegeven 10x10-bord met grote velden van 6 cm, passend bij de maat van de superschaakstukken. Dat bord kan gemakkelijk getransformeerd worden in een 8x10- of een 10x8-bord, zie onderstaande foto's.

Freestyle-2013-02-745.jpg

8x10-bord

Freestyle-2013-02-746.jpg

10x10-bord

Freestyle-2013-02-748.jpg

10x8-bord

 

[Einde verslag van Henk van Haeringen. Hierna volgt de uitslag en het verslag van Fred Kok.]

Vanaf 13:00 uur werden vier ronden gespeeld met 30 min. p.p.p.p.
Indeling zoveel mogelijk op basis van SFSR = Superschaakfreestylerating.
In het voorspel zette elke speler steeds twee van zijn favoriete superschaakstukken in.

Speler            In te zetten superschaakstukken  SFSR

Edwin Poels, Leiden      Baron, 2 renpionnen        1853
Fred Kok, Voorschoten     Prinses, Infiltrant        1834
Rob Stolzenbach, Beverwijk  Magiër, Joker           1634
Robin Wooter, Voorhout    Magiër, Femme Fatale        1599
Jeroen van Eijk, Eindhoven  Engel, Femme Fatale        1586
Peter Blommers, Den Haag   Commando, Parachutist       0903
Uitslagen van het 3e Freestyle Superschaaktoernooi

1. Edwin - Peter 1-0, Jeroen - Fred  0-1, Robin - Rob   1-0
2. Fred - Edwin  0-1, Jeroen - Robin 0-1, Peter - Rob   0-1
3. Robin - Edwin 0-1, Rob - Fred   0-1, Peter - Jeroen 0-1
4. Rob - Edwin  0-1, Fred - Jeroen  1-0, Peter - Robin  0-1

1. Edwin Poels    4.0 (7.0)
2. Fred Kok      3.0 (3.0)
3. Robin Wooter    3.0 (2.0)
4. Rob Stolzenbach,
   Jeroen van Eijk 1.0 (0.0)
6. Peter Blommers   0.0 (0.0)

Statistisch verhaal. Interessanter zijn de krankzinnige stellingen die dit keer ontstonden. Je zal maar 4 Magiërs, 2 Jokers en 2 Femme Fatales op het bord hebben (Robin vs Rob ronde 1).
Of als eerste zet direct blunderen (1. Infiltrant f2-f4 Fred vs Edwin ronde 2).
Of stukken droppen om het psychologisch voordeel, ondanks het schaaktechnisch nadeel.
Veel noteren en toch proberen je tegenstander door de vlag te jagen.
Mat in 1 over het hoofd zien als 1e dan superschaker. Enz enz enz.
Is Superschaak trouwens een geschikte voorbereiding voor een jeugdkampioenschap van de Leidse Schaakbond? Als trainer denk ik van niet.... Andersom misschien weer wel!

We konden het allen erg waarderen dat het Henk lukte om te komen. Ik hoop dat genieten van bijzonder complexe en komische stellingen bijdragen aan zijn herstel.

13 april 10x10 superschaaktoernooi in Zaandam, (Papenpad 12) is het plan. De precieze vorm moet nog even worden bekeken. Gedacht wordt aan de inzet van Amazone, Prinses, Joker en Magiër.
Maar misschien doen we wel een meer ingewikkelde vorm. Ik geef jullie 4 methodes om te kiezen. (Overigens is het aantal mogelijkheden natuurlijk gigantisch.)

 1. Amazone, Prinses, Joker en Magiër inzetten. 2 sets gewone stukken worden gewisseld.
 2. Net als bij 8x8 mag je 2 stukken zelf kiezen. 2 sets gewone stukken worden gewisseld.
 3. Zie B én je mag 2 pionnen kiezen (Infiltrant, Renpion, T pion, Mobilisatiepion).
 4. 1 stuk kiezen, geen vervanging van stukken.

Ik hoor het wel.

Fred Kok

Terug naar boven

Superschaak, creatief schaak zonder openingstheorie
Copyright © 1999-2013 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl